Skogsväsen

Tänk att allt levande har en ande i sig, en visdom och en berättelse att dela till oss. Om vi bara tar oss tiden till att stanna och lyssna på kunskapen.